Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna

Znamy wyniki głosowania w wyborach na na Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna.
Sprawdź czy wygrał Twój faworyt

Harmonogram

Etap I

Zgłaszanie kandydatów
do Młodzieżowej Rady

Od 25.05.2022
do 31.07.2022

Etap II

Ogłoszenie listy kandydatów
poddanych pod głosowanie

Do 22.08.2022

Etap III

Głosowanie

Od 23.08.2022
do 30.11.2022

Etap IV

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 02.12.2022

Czym jest i czym zajmuje się Młodzieżowa Rada?

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego. Reprezentuje głos młodzieży w dialogu z Sejmikiem, Zarządem i Urzędem.  

Inicjuje i promuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i ekologicznym. Organizuje wydarzenia na rzecz młodzieży.

W celu realizacji swoich zadań współpracuje z podmiotami działającymi przy Samorządzie Województwa Mazowieckiego, młodzieżowymi radami gmin i powiatów, innymi młodzieżowymi sejmikami, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, a także instytucjami publicznymi.

Jak zostać radnym Młodzieżowej Rady?

Kto może kandydować?

Kiedy można zgłaszać kandydaturę?

Jak zgłosić kandydaturę?

Przykładowe działania Młodzieżowej Rady.

Doradza władzom miasta w podejmowaniu inicjatyw na rzecz młodzieży.

Organizuje koncerty, kina plenerowe, imprezy sportowe, proekologiczne czy charytatywne.

Rozwija dialogu pomiędzy władzami w mieście a młodzieżą.

Pomaga władzom zrozumieć potrzeby i problemy młodzieży.